Rak żołądka

Rak jelita grubego oraz żołądka to dwa nowotwory przewodu pokarmowego, na których powstawanie prawdopodobnie wpływa mikrobiota jelitowa.

Opublikowano 17 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2021

O tym artykule

Opublikowano 17 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2021

Rak jelita grubego, znaczenie czynników środowiskowych

Każdego roku na całym świecie odnotowuje się 694 000 zgonów rocznie, a rak jelita grubego jest drugim pod względem śmiertelności nowotworem. Czynniki genetyczne sprzyjają powstaniu nowotworu, ale są one odpowiedzialne tylko za niewielki odsetek nowotworów przewodu pokarmowego. Fakt pojawienia się nowotworu najczęściej przypisuje się czynnikom środowiskowym, takim jak siedzący tryb życia, otyłość i, w szczególności niezbilansowanej diecie, która powoduje dysbiozę mikrobioty jelitowej. Co więcej, hipotezę o zaburzeniu równowagi pomiędzy szkodliwymi i korzystnymi gatunkami bakterii w odniesieniu do tego nowotworu uważa się za więcej niż prawdopodobną.

Rak jelita grubego przez długi czas nie daje żadnych objawów, a następnie objawia się przez utrzymujące się lub nagłe problemy z pasażem jelitowym tj. zaparcia, biegunka, nagląca potrzeba oddania stolca, itp.

Badanie krwi w kale i kolonoskopia są zaliczane do dwóch podstawowych metod diagnozowania raka jelita grubego.

Zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu części jelita grubego jest leczeniem z wyboru, czasami uzupełnianym chemio- lub radioterapią.

Bakterie odpowiedzialne są za 80% nowotworów żołądka

Chociaż zidentyfikowano różne czynniki ryzyka (palenie tytoniu, dieta, wywiad rodzinny, predyspozycje genetyczne), pierwotną przyczyną raka żołądka jest Helicobacter pylori - chorobotwórcza bakteria powodująca przewlekłe zapalenie żołądka.

Objawy są niespecyficzne i obejmują: ból brzucha, częste nudności i wymioty oraz zmianę ogólnego stanu zdrowia. Tylko endoskopia żołądka i przełyku może potwierdzić rozpoznanie.

Operację polegającą na częściowym lub całkowitym usunięciu żołądka uważa się za metodę leczenia z wyboru. W przypadku zaawansowanych guzów stosuje się dodatkowo chemioterapię.

Przywracanie prawidłowej mikrobioty, terapia przyszłości?

Związek pomiędzy bakteriami i nowotworami przewodu pokarmowego jest więcej niż prawdopodobny. Dlatego toczą się badania dotyczące możliwości modulowania mikrobioty za pomocą probiotyków i prebiotyków jako możliwego rodzaju leczenia.

Źródła

World Cancer Research Fund International, Colorectal cancer statistics http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/colorectal-cancer-statistics

GLOBOCAN project, Colorectal Cancer Estimated Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 

InCA. Estimation nationale de l'incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012. InCA, 2013. http://www.e-cancer.fr/content/download/63256/569357/file/Estimation-nationale-incidence-mortalite-par-cancer-France-1980-2012-Partie-1-V2.pdf

Zeller G, Tap J, Voigt AY, et al. Potential of fecal microbiota for early-stage detection of colorectal cancer. Mol Syst Biol 2014 ; 10 : 766.

Le cancer de l'estomac : points clés. Institut national du cancer. http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-de-l-estomac/Points-cles

Sobhani I, Tap J, Roudot-Thoraval F, Roperch JP, Letulle S, et al. Microbial Dysbiosis in Colorectal Cancer (CRC) Patients. PLOS ONE 2011 ; 6(1): e16393.

Wang LL, Yu XJ, Zhan SH, Jia SJ, et al. Participation of microbiota in the development of gastric cancer. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2014 ; 20(17):4948-4952.

Mehta RS, Nishihara R, Cao Y, et al. Association of Dietary Patterns With Risk of Colorectal Cancer Subtypes Classified by Fusobacterium nucleatum in Tumor Tissue [published correction appears in JAMA Oncol. 2019 Apr 1;5(4):579]. JAMA Oncol. 2017;3(7):921-927.

Microbiote intestinal et santé. Inserm, février 2016. http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante

Sobhani I, Amiot A, Le Baleur Y, et al. Microbial dysbioses and colon carcinogenesis: could colon cancer be considered a bacteria-related disease? Ther Adv Gastroenterol 2013 ; 6 : 215-29.