Zaburzenia lękowe

Opublikowano 15 Październik 2020
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023

O tym artykule

Opublikowano 15 Październik 2020
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023

Niektóre powszechnie występujące zaburzenia lękowe mogą być związane z aktywnością mikrobioty układu pokarmowego poprzez regulację wydzielania hormonów stresu. Odkrycie roli mikrobioty w tej grupie chorób pozwala dostrzec nowe potencjalne możliwości leczenia.

Zaburzenia lękowe, w tym fobie, uogólnione zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i stres pourazowy, charakteryzują się zarówno objawami fizycznymi (drżenie, kołatanie serca, skurcze żołądka), jak i psychicznymi (antycypacja lękowa, nadmierna czujność itp.). Czternaście procent populacji europejskiej cierpi na choroby z tej grupy.

Mikrobiota pełni rolę regulacyjną

Poprzez oś mikrobiota-jelito-mózg mikrobiota układu pokarmowego odgrywa rolę w regulacji objawów lękowych związanych ze stresem. Najnowsze badania przeprowadzone na zdrowych ochotnikach potwierdzają hipotezę sformułowaną na postawie badań na myszach, która sugerowała, że mikrobiota wpływa na nastrój i lęk.

Ścieżki interakcji brzuch-mózg

Z jednej strony oddziaływanie mikrobiota jelitowa-mózg angażuje układ nerwowy, poprzez aktywację nerwu błędnego i wystąpienie objawów lękowych (uczucie występowania węzła w żołądku) a z drugiej strony obejmuje układ krwionośny za pomocą którego do mózgu transportowane są substancje pochodzące z jelit. Te substancje mają kilka źródeł: są to cząsteczki bakteryjne zdolne do przekroczenia bariery krew-mózg (opony mózgowe), substancje wydzielane przez komórki jelitowe (neuropeptydy) oraz białka pro- lub przeciwzapalne (cytokiny) produkowane przez system obronny jelit.

Nowe opcje terapeutyczne

Poza tradycyjnym leczeniem zaburzeń lękowych (psychoterapia, fitoterapia, leki przeciwlękowe itp.), istnienie związku pomiędzy mikrobiotą a mózgiem otwiera nowe możliwości leczenia. Przykładem może być stosowanie probiotyków, które zmieniają skład mikrobioty. Jednak skuteczność kliniczna tego podejścia wciąż wymaga potwierdzenia.

Polecane przez naszą społeczność

"Dobre pytanie!" Komentarz przetłumaczony z Sherrie Miranda (Od My health, my microbiota)

Old sources