Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Mikrobiota górnych dróg oddechowych

Na mikrobiotę górnych dróg oddechowych (ucho, nos, gardło) składają się trzy odrębne mikrobioty bakteryjne: mikrobiota jamy ustnej, mikrobiota jamy usznej i mikrobiota nosogardzieli.

Mikrobiotę jamy ustnej tworzy ponad 700 gatunków bakterii, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej (zęby, dziąsła, język itp.) i szeroko rozumianego dobrego ogólnego stanu zdrowia. Zakłócenie tej równowagi (dysbioza), wynikające z nieodpowiedniej higieny jamy ustnej, spadku odporności lub czynników genetycznych, prowadzi do rozwoju miejscowych infekcji (ubytków, zapalenia przyzębia itp.). Mogą one przekształcić się w poważniejsze schorzenia, takie jak choroby sercowo-naczyniowe. Higiena i opieka stomatologiczna pozostają najskuteczniejszą metodą zapobiegania.
- W przewodzie słuchowym zewnętrznym skład mikrobioty ucha jest ściśle powiązany ze składem mikrobioty skóry. Najnowsze badania wykazały, że przewód słuchowy mogą zasiedlać bakterie Alloiococcus otits i Corynebacterium otitidis, dwa gatunki bakterii powodujące infekcje ucha środkowego, które jednak we wspomnianym przewodzie słuchowym nie wykazują objawów niekorzystnych dla gospodarza. To odkrycie sugeruje, że przewód słuchowy zewnętrzny jest swego rodzaju rezerwuarem patogenów dla ucha środkowego.
- Chociaż mikrobiota jamy ustnej znajduje się blisko mikrobioty jamy nosogardzieli, zasiedlającej część nosową dróg oddechowych i gardło, składa się z całkowicie odmiennych mikroorganizmów.

Analiza mikrobioty górnych dróg oddechowych pozwala na wczesne rozpoznanie chorób wynikających z dysbiozy, a także przyczynia się do rozwoju spersonalizowanej medycyny opartej na probiotykach.

 

Źródła:
Zarco MF., Vess TJ, Ginsburg GS. The oral microbiome in health and disease and the potential impact on personalized dental medicine. Oral Diseases. 2012 ; 18 ; 109-120.
Arweiler NB, Netuschil L. The oral microbiota. A. Schwiertz (ed.), Microbiota of the Human Body, Advances in Experimental Medicine and Biology 902.
Kloos, WE, Schleifer KH. "Staphylococcus auricularis sp. nov.: an Inhabitant of the Human External Ear". International Journal of Systematic Bacteriology. 1983 ; 33 (1): 9–14.
Frank DN, Spiegelman GB, Davis W, et al. Culture-independent molecular analysis of microbial constituents of the healthy human outer ear. J Clin Microbiol. 2003;41(1):295-303.
Bassis CM, Tang AL, Young VB, et al. The nasal cavity microbiota of healthy adults. Microbiome. 2014;2:27. Published 2014 Aug 11.
Tagg JR, Dierksen KP. Bacterial replacement therapy: adapting ‘germ warfare’ to infection prevention. Trends in Biotechnology, May 2003 ; vol. 21, No5, p. 217-223.

Choroby

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Probiotyki mogą wpływać na równowagę mikrobioty. Odkryj ich różne tryby działania.