Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Mikrobiota górnych dróg oddechowych

Na mikrobiotę górnych dróg oddechowych (ucho, nos, gardło) składają się trzy odrębne mikrobioty bakteryjne: mikrobiota jamy ustnej, mikrobiota jamy usznej i mikrobiota nosogardzieli.

Mikrobiotę jamy ustnej tworzy ponad 700 gatunków bakterii, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej (zęby, dziąsła, język itp.) i szeroko rozumianego dobrego ogólnego stanu zdrowia. Zakłócenie tej równowagi (dysbioza), wynikające z nieodpowiedniej higieny jamy ustnej, spadku odporności lub czynników genetycznych, prowadzi do rozwoju miejscowych infekcji (ubytków, zapalenia przyzębia itp.). Mogą one przekształcić się w poważniejsze schorzenia, takie jak choroby sercowo-naczyniowe. Higiena i opieka stomatologiczna pozostają najskuteczniejszą metodą zapobiegania.
- W przewodzie słuchowym zewnętrznym skład mikrobioty ucha jest ściśle powiązany ze składem mikrobioty skóry. Najnowsze badania wykazały, że przewód słuchowy mogą zasiedlać bakterie Alloiococcus otits i Corynebacterium otitidis, dwa gatunki bakterii powodujące infekcje ucha środkowego, które jednak we wspomnianym przewodzie słuchowym nie wykazują objawów niekorzystnych dla gospodarza. To odkrycie sugeruje, że przewód słuchowy zewnętrzny jest swego rodzaju rezerwuarem patogenów dla ucha środkowego.
- Chociaż mikrobiota jamy ustnej znajduje się blisko mikrobioty jamy nosogardzieli, zasiedlającej część nosową dróg oddechowych i gardło, składa się z całkowicie odmiennych mikroorganizmów.

Analiza mikrobioty górnych dróg oddechowych pozwala na wczesne rozpoznanie chorób wynikających z dysbiozy, a także przyczynia się do rozwoju spersonalizowanej medycyny opartej na probiotykach.

Choroby

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Probiotyki mogą wpływać na równowagę mikrobioty. Odkryj ich różne tryby działania.