IMMUNOTERAPIA: JEJ SKUTECZNOŚĆ ZALEŻY OD MIKROBIOTY

Immunothérapie

Wśród pacjentów z czerniakiem przerzutowym leczonych z zastosowaniem ipilimumabu tylko niektórzy wykazują korzystną odpowiedź na ten lek przeciwnowotworowy, którego działanie polega na aktywacji układu odpornościowego. U niektórych z nich występują działania niepożądane, w szczególności zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy, przebiegające z objawami podobnymi do objawów przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit, w których mikrobiota odgrywa znaczącą rolę. Aby zrozumieć te różnice w odpowiedzi na leczenie, francuscy naukowcy, których badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Annals of Oncology”, przeanalizowali mikrobiotę jelitową 26 pacjentów. Wyniki sugerują, że pacjenci będący gospodarzami dla mikrobioty złożonej w większości z bakterii Faecalibacterium wykazują lepszą odpowiedź na leczenie niż ci, których mikrobiota jest bogata w bakterie z rodzaju Bacteroides.

Odkrycie to może w przyszłości umożliwić identyfikację pacjentów, którzy mają większą szansę odnieść korzyści ze stosowania ipilimumabu, i jest to wielki krok w kierunku realizacji idei leczenia spersonalizowanego poprzez modulowanie mikrobioty w wyniku podawania probiotyków, prebiotyków lub przeszczepu mikrobioty jelitowej.

 

Źródło :

N. Chaput et al. Baseline gut microbiota predicts clinical response and colitis in metastatic melanoma patients treated with ipilimumab. Annals of Oncology, 27 mars 2017 https://doi.org/10.1093/annonc/mdx108