ODKRYTO ZWIĄZEK MIĘDZY CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ KRĘGOSŁUPA I STAWÓW A NIESWOISTYM ZAPALENIEM JELIT

Cechą wspólną choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów oraz NZJ* jest szczególna dysbioza jelitowa, charakteryzująca się nadmierną liczebnością bakterii Ruminococcus gnavus.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów to choroba wieloczynnikowa związana z zapaleniem stawów i zaburzeniami niedotyczącymi stawów, takimi jak łuszczyca oraz stany zapalne oka (zapalenie błony naczyniowej oka) i jelit (NZJ). Wśród czynników ryzyka zidentyfikowano kilka genów, w tym HLA-B27 oraz kilka genów predysponujących do wystąpienia NZJ. W przeciwieństwie do czynników genetycznych nie zbadano jeszcze dokładnie potencjalnych czynników środowiskowych, takich jak zaburzenia mikrobioty jelitowej, których występowanie podejrzewa się w przewlekłych stanach zapalnych.

Aby spróbować zrozumieć, czy z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów wiąże się określona dysbioza, francuscy badacze porównali mikrobiotę jelitową u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów oraz u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i u grupy kontrolnej osób zdrowych. Chociaż w mikrobiotach dwóch grup pacjentów wykazano dysbiozę charakteryzującą się obniżoną różnorodnością bakterii, to jedynie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów oraz stwierdzonym w wywiadzie NZJ w trakcie fazy zapalnej choroby stwierdzono dwukrotnie-trzykrotnie wyższą niż prawidłowa zawartość bakterii Ruminococcus gnavus. Badacze zauważyli także różnice w składzie mikrobioty w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych, które były zależne od tego, czy dana osoba jest nosicielem genu HLA-B27.

Badacze sugerują, że w związku z tym gen ten może wpływać na skład mikrobioty jelitowej, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia dysbiozy z nadmiarem R. gnavus. Według badaczy dysbioza ta jest swoista dla choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, zaś prozapalny charakter bakterii może wyjaśniać towarzyszące NZJ.

*NZJ: nieswoiste zapalenie jelit

Źródło: 
Breban M, Tap J, Leboime A, et al. Faecal microbiota study reveals specific dysbiosis in spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:1614–1622.