Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Mikrobiota układu moczowego

Ostatnie odkrycia dotyczące mikrobioty układu moczowego otworzyły zupełnie nowy obszar badań naukowych.
Niektóre choroby układu moczowego wynikają z zaburzenia równowagi tej mikrobioty.

 

W porównaniu z mikrobiotą jelitową jest mniej badań nad mikrobiotą układu moczowego. Dlatego dotąd została ona słabiej poznana. To co o niej wiemy to to, że jest ona mniej liczba i mniej zróżnicowana.

Tworzą ją głównie pałeczki kwasu mlekowego i w mniejszym stopniu bakterie z rodzaju Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacteria i Gardnerella. Rola tych drobnoustrojów i czynników wpływających na ich obecność nie zostały jeszcze poznane i wymagają dalszych badań.


Najnowsze prace podają w wątpliwość pogląd jakoby pęcherz moczowy był sterylnym środowiskiem, a infekcje dróg moczowych powodowały bakterie pochodzące z jelit.
Obecnie wydaje się, że to zaburzenie równowagi populacji bakterii wchodzących w skład mikrobioty układu moczowego (dysbioza) może mieć znaczenie szczególnie w pojawienie się zakażenia dróg moczowych lub innych chorób układu moczowego i chorób prostaty. Prowadzone obecnie badania nad mikrobiotą układu moczowego mogą przynieść odkrycia nowych metod zapobiegania i leczenia chorób układu moczowego.

 

Źródła:
Brubaker L , Wolfe A. The female uriniary microbiota, urinary health and common urinary disorders. Annals of Translational Medicine 2017 ; 5(2):34
Amarenco G. Microbiote urinaire et troubles mictionnels. Progrès en urologie 2015 ; 25, 615-627.

Choroby

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Żywienie i probiotyki mogą wpływać na równowagę mikrobioty. Odkryj ich różne tryby działania.