Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Modyfikowanie mikrobioty

Wprowadzanie dobrych bakterii w celu uzupełnienia lub wzbogacenia mikrobioty i poprawienie jej funkcjonowania. To jest wyzwanie modulacji mikrobioty. Oprócz zróżnicowanej i zbilansowanej diety, probiotyki i prebiotyki przynoszą dobrze udokumentowane korzyści w chorobach układu pokarmowego. Były również przedmiotem intensywnych badań nad wszystkimi chorobami związanymi z mikrobiotą. Najnowsza metoda modulacji - przeszczep mikrobioty kałowej nadal ma ograniczone wskazania, ale ten kierunek jest niezwykle perspektywiczny.

Na równowagę mikrobioty można wpływać na 5 różnych sposobów.

W drugim odcinku MICROREVEAL , Louise Ekland zapytała doktora Alexisa Mosca, pediatrę żołądkowo-jelitowego, o mikrobiotę jelitową, nieodzownego sprzymierzeńca naszego zdrowia. Daje nam kilka kluczy, żeby się nim zająć i zapewnić jego równowagę.