O Instytucie

Jesteśmy międzynarodowym ośrodkiem zajmującym się wiedzą dotyczącą mikrobioty.

Biocodex Microbiota Institute, założony w 2017 r. przez Biocodex, to nieprowadzące działalności promocyjnej centrum wiedzy poświęcone mikrobiocie. Zabronione jest stosowanie w portalu internetowym Instytutu handlowych nazw leków, produktów farmaceutycznych i szczepów mikroorganizmów.

Opublikowano 29 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 31 Maj 2022

O tym artykule

Opublikowano 29 Wrzesień 2021
Zaktualizowano 31 Maj 2022

Dostarczanie informacji naukowych w celu poprawy stanu zdrowia

Instytut Mikrobioty Biocodex to międzynarodowa instytucja naukowa, której celem jest promowanie poprawy zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat ludzkiej mikrobioty. W tym celu Instytut zwraca się zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i do ogółu populacji, aby zwiększyć świadomość ludzi na temat centralnej roli, jaką odgrywa ten ważny organ.

Nasza misja: promowanie wiedzy na temat istotnej roli mikrobioty wśród ogółu populacji

Jesteśmy przekonani o kluczowym znaczeniu ludzkiej mikrobioty dla zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego też dzielimy się informacjami naukowymi z szerokim gronem odbiorców.

W jaki sposób?

  • Poprzez dostarczanie pracownikom ochrony zdrowia najnowszych doniesień i danych naukowych, w tym również materiałów opracowywanych wyłącznie przez nasz Instytut, takich jak magazyn „Mikrobiota”, foldery tematyczne, czy wywiady z ekspertami.

  • Poprzez pomaganie pracownikom ochrony zdrowia w objaśnianiu schorzeń pacjentom w codziennej praktyce.

  • Poprzez uświadamianie ludzi na temat ważnej roli, jaką odgrywa mikrobiota w ochronie zdrowia i dobrym samopoczuciu.

Jako pionier w dziedzinie badań nad mikrobiotą, jesteśmy odpowiedzialni za poszerzanie wiedzy na temat mikrobioty

Od ponad sześciu dekad firma Biocodex buduje pozycję pioniera i lidera w dziedzinie badań i zrozumienia mikrobioty, poprzez odkrycie i dystrybucję na całym świecie probiotyku Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Instytut Mikrobioty został założony w 2017 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mikrobiotą i w celu propagowania informacji naukowych dotyczących kluczowej roli, jaką odgrywa ona w zdrowiu.

Dostarczamy sprawdzonych i wiarygodnych informacji dzięki zaangażowaniu ekspertów z całego świata 

Jesteśmy grupą entuzjastów zajmujących się mikrobiotą wraz z ponad 20 ekspertami z krajów całego świata oraz gronem dziennikarzy naukowych. Innymi słowy, posiadamy odpowiednie umiejętności i dysponujemy treściami na temat mikrobioty, które z pewnością warto przeczytać.

Nasz Instytut zyskał uznanie innych naukowców, jak również międzynarodowych towarzystw medycznych, takich jak Światowa Organizacja Gastroenterologiczna.

Czy jesteś pracownikiem ochrony zdrowia?

Możesz otrzymywać od nas najnowsze informacje w dziedzinie swojej specjalizacji, aby lepiej zrozumieć kluczową rolę, jaką pełni mikrobiota.

Zainteresował Cię temat mikrobioty?

I bardzo słusznie! Możemy towarzyszyć Ci w pogłębianiu wiedzy na temat mikrobioty i kluczowej roli, jaką pełni ona w organizmie.

BMI 21.06