CZY NIETOPERZE ZAWDZIĘCZAJĄ PRZEŻYCIE MIKROBIOCIE SKÓRY?

Mikrobiota skóry nietoperzy z zespołem białego nosa może ulegać przystosowaniu, aby pomóc im przeżyć to zakażenie grzybicze.

Nietoperze odgrywają kluczową rolę w ekosystemie – w naturalny sposób regulują populację owadów. Gdyby zniknęły, pociągnęłoby to za sobą poważne konsekwencje zdrowotne dla ludzi. Zespół białego nosa to potencjalnie śmiertelne zakażenie występujące u nietoperzy. Nazwa tej zoonozy pochodzi od białego okręgu, który tworzy się wokół pyska. Chore zwierzęta nie są w stanie kontrolować temperatury swojego ciała – podczas okresów hibernacji wyczerpują swoje zapasy energii i giną z głodu. Inne zwierzęta giną z powodu zakażeń oportunistycznych. Uważa się, że zespół białego nosa, wywoływany przez grzyba Pseudogynoascus destructans, od czasu jego wykrycia w Stanach Zjednoczonych w 2006 r. spowodował śmierć milionów nietoperzy i stanowi poważne zagrożenie dla przetrwania rzędu nietoperzy.

Jednak pewnym gatunkom udaje się przetrwać. Po przyjrzeniu się składowi mikrobioty ich skóry można stwierdzić, że u osobników, które przeżyły, następował spadek nasilenia zakażenia. Grzyb Pseudogynoascus destructans uległ wręcz trwałemu włączeniu do składu mikrobioty, przy czym nie wywoływał on choroby. Wskazuje to, że mikrobiota skóry przystosowała się i stawia opór temu grzybowi. Ponieważ ekosystem mikrobiologiczny skóry jest w znacznym stopniu zależny od środowiska, kanadyjski zespół porównał mikrobiotę chorych i zdrowych nietoperzy, jednocześnie pobierając próbki z ich siedlisk w trakcie hibernacji. Wyniki pokazują, że na obszarach zakażonych grzybem Pseudogynoascus destructans mikrobiota skóry nietoperzy, które przeżyły, zawiera dużą liczbę bakterii o właściwościach przeciwgrzybiczych, co pozwala stawić opór grzybowi albo przynajmniej go tolerować. Dlatego też wywołanie zmian w mikrobiocie skóry nietoperzy może pomóc im w zwalczaniu tej wyniszczającej zoonozy. Jednak autorzy przestrzegają przed zagrożeniami związanymi z takim podejściem. Ważne jest, aby zwalczać patogen, nie powodując żadnych niezamierzonych szkód w ekosystemie mikrobiologicznym nietoperzy ani schronienia, w którym hibernują.  

Źródło: 
Lemieux-Labonté et al. Enrichment of beneficial bacteria in the skin microbiota of bats persisting with white-nose syndrome. Microbiome (2017) 5:115