Antybiotykooporność: światowe zagrożenie, globalna reakcja

W dłuższej perspektywie antybiotykooporność może zniweczyć sto lat postępów w medycynie.1 Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to prawdziwa bomba sanitarna z opóźnionym zapłonem. Z tego względu od 2015 r. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje co roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18–24 listopada). Instytut Mikrobioty aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie. Przez cały listopad rozpowszechnia i udostępnia unikatowe materiały na temat wpływu antybiotyków na mikrobiotę jelitową. Przegląd.  

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 22 luty 2022

O tym artykule

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 22 luty 2022

Z jednej strony antybiotyki są wspaniałym odkryciem naukowym, które daje możliwość ratowania życia milionom ludzi. Z drugiej strony ich nadmierne i niekiedy nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do licznych przypadków oporności ze strony mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pasożytów, grzybów). W konsekwencji antybiotyki, które z założenia mają leczyć, stają się coraz mniej skuteczne, a w dłuższej perspektywie, w przypadku braku jakichkolwiek działań, istnieje ryzyko, że nie będą pomagały nam w walce z infekcjami. 

Każdego roku antybiotykooporność jest przyczyną blisko 700 tys. zgonów na świecie.2  Jeżeli nic się nie zmieni, w 2050 r. choroby zakaźne mogą stać się jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie i odpowiadać nawet za 10 mln zgonów.2

700,000 Устойчивость к противомикробным препаратам станет причиной почти 700 000 смертей в год во всем мире.

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje globalną odpowiedź na taki scenariusz. Od 2015 r. w dniach 18–24 listopada WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat tego globalnego zjawiska oraz zachęcanie społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do racjonalnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec rozwojowi antybiotykooporności.

Od 2020 r. aktywnym partnerem wydarzenia jest Instytut Mikrobioty (fr. Institut du Microbiote) — prawdziwy punkt odniesienia w zakresie wiedzy na temat mikrobioty. Przez cały listopad Instytut zaprasza do czytania artykułów, aktualności i oglądania filmów ekspertów, które pozwolą poznać średnio- i długoterminowe skutki stosowania antybiotyków dla mikrobioty ludzkiej. Przykład? Weź antybiotyk. Pomimo potwierdzonej skuteczności w zwalczaniu bakterii (i braku przydatności w przypadku infekcji wirusowych)3 antybiotyki zakłócają równowagę mikrobioty jelitowej. Brak równowagi, określany mianem dysbiozy, jest powiązany z niektórymi dobrze znanymi zaburzeniami, w tym z biegunką poantybiotykową. Ale to nie wszystko! Podejrzewa się również, że antybiotyki zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych (alergii, astmy, otyłości, przewlekłych chorób zapalnych jelita itp.), zwłaszcza jeżeli były przyjmowane we wczesnym dzieciństwie. Czy można temu zaradzić? Tak! Po pierwsze, dbając o odpowiednie i dokładne stosowanie. Nie należy przyjmować antybiotyków bez zalecenia lekarza. Należy przestrzegać dawkowania i czasu leczenia. Nie należy przyjmować leków przepisanych innym osobom.4

Należy też pamiętać, że antybiotyki nie działają automatycznie© !

Źródła

1. No Time to Wait: Securing the future from drug-resistant infections. Report to the secretary-general of the united nations. Avril 2019. 

2. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations; May 2016. 

3. Improving Antibiotic Use. Material Developed by CDC Using CDC materials does not imply endorsement or recommendation by CDC, ATSDR, HHS or the United States Government

4. Taking your Antibiotics. Material Developed by CDC  Using CDC materials does not imply endorsement or recommendation by CDC, ATSDR, HHS or the United States Government 

en_view en_sources