KARMIENIE PIERSIĄ MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA POWSTAWANIA MIKROBIOTY JELITOWEJ

Wyniki nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Jama Pediatrics” potwierdzają, że karmienie piersią ma kluczowe znaczenie dla tworzenia się mikrobioty jelitowej noworodka.

Mikrobiota jelitowa dziecka rozwija się w ciągu pierwszych miesięcy życia, a stan zdrowia dziecka zależy od jakości mikrobioty i jej zdolności do obrony przed chorobami. Wiemy, że mikrobiota jelitowa dzieci karmionych piersią ma inny skład niż tych karmionych butelką – nawet gdy dorosną.

Aby określić, jaki odsetek bakterii jest przenoszony z matki na dziecko podczas karmienia piersią, amerykańscy naukowcy badali przez rok 107 par matek z dziećmi. Śledzili oni skład bakterii znajdujących się w mleku matki, w mikrobiocie skóry z obszaru otoczki brodawki sutkowej matki oraz w mikrobiocie jelitowej dziecka.

W pierwszych miesiącach życia nawet 40% bakterii w mikrobiocie jelitowej dzieci karmionych piersią pochodzi z mleka i skóry matki. Natomiast wprowadzenie pokarmów stałych przed ukończeniem przez dziecko sześciu miesięcy prowadzi do przedwczesnego rozwoju mikrobioty. Ponadto różnorodność bakterii zależy od ilości spożywanego mleka – również po wprowadzeniu pokarmów stałych. Autorzy wyciągnęli wniosek, że obserwacja ta potwierdza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dla matek dotyczące wyłącznego karmienia piersią do ukończenia przez dziecko sześciu miesięcy i dalszego karmienia jako uzupełnienia pokarmów stałych do ukończenia 12. miesiąca życia.

Źródło:
Pia S. Pannaraj et al. Association Between Breast Milk Bacterial Communities and Establishment and Development of the Infant Gut Microbiome. Jama Pediatr. Published online May 8, 2017. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0378